VÅRA TJÄNSTER

Camabos fristående roll ger oss tillgång till många olika finansieringsformer, det gör att vi kan hitta den bästa lösningen för just ditt företag.

Nedan följer en kort beskrivning av olika typer av finansieringslösningar vi kan hjälpa till med, du är självklart välkommen att kontakta oss för mer info.

Företagslån

Alla företag kan ibland hamna i tillfälliga ekonomiska svackor eller likviditetsproblem.

Banken kan inte alltid med kort varsel ställa upp med finansiering, då kan det vara bra att vända sig till en nischaaktör som i regel är snabbare och mer flexibel.

Ett företagslån innebär att ditt företag tar upp ett lån på normalt 1-5 år. Som säkerhet kan man exempelvis lämna företagsinteckningar, pant i fastighet eller aktiepant, det är inte ovanligt att detta kompletteras med en personlig borgen, kanske av ägaren eller någon i styrelsen.

Fastighet/projektfinansiering

Har du hittat en fastighet och vill bygga bostäder eller kanske hyra ut lokaler?

Camabo kan hjälpa dig att hitta rätt finansieringslösning för ett sådant projekt. Projektet består vanligtvis av markfinansieringen och när det sedan är dags att börja bygga, ett byggnadskreditiv.

Långivaren ser gärna att låntagaren satsar en del eget kapital, gärna runt 20% av det tänkta lånebeloppet.

I regel lämnar man pant i fastigheten, kanske kompletterat med aktiepant som säkerhet för lånet.

Oftast gör nischaktörerna en annan bedömning av marknadsvärdet på en fastighet än vad banken gör och man kan ofta belåna fastigheten lite högre än vad de traditionella bankerna gör.

Fakturabelåning

Vid Fakturabelåning lämnar man sina kundfordringar som säkerhet för en kredit och på så sätt frigörs likviditet. Normalt sett tar finansbolaget hand om reskontrahanteringen, registrering av betalningar, påminnelser, dröjsmålsräntor och inkasso. Administrationen blir därmed enklare samtidigt som kunderna betalar snabbare vilket leder till bättre likviditet.

Fakturaköp

Fakturaköp innebär att ett finansbolag köper era fordringar mot en avgift på normalt sett

1-5% av fakturabeloppet. Priset avgörs bla av hur stor volym ni förväntas sälja, kredittiden och era kunders kreditvärdighet. När ni säljer fakturor förbättrar ni er likviditet och frigör kapital som ni kan använda till att göra bättre affärer.

Leasing/Hyra

Leasing eller hyra används vanligtvis vid anskaffande av utrustning, maskiner, bilar eller andra inventarier. Om du tex behöver investera i en ny maskin till verksamheten, kan du hyra den tillgången mot en månadsavgift, i stället för att köpa den till fullt pris. På så sätt kan du undvika att binda kapital och använda kassan till andra ändamål.